ANUNȚ privind amenajamentul fondului forestier proprietate publică a Comunei Bătrâna,

Comuna Bătrâna, cu sediul în com. Bătrâna, sat Bătrâna, nr. 55, jud. Hunedoara, anunță elaborarea primei versiuni a planului ”Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a Comunei Bătrâna”, pe raza U.A.T. Bătrâna, județul Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare pentru obșinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul UPM Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25 de luni-joi între orele 08:00 – 16:00 și vineri între orele 08:00 – 14:00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Hunedoara, în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

Proces-Verbale ale conferinței 1 și 2

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

ANUNȚ! Campanie de colectare a obiectelor electrice și electrocasnice

[pdf-embedder url=”https://primaria-batrina.ro/wp-content/uploads/2023/08/anunt_08_08_2023.pdf”]

 

ANUNȚ IMPORTANT privind sortarea și colectarea deșeurilor

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

ANUNȚ: Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în Registrul Agricol

ANUNT

Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

 1. între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării – cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări – ieşiri;
 2. între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
 3. persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».

PRIMARIA


 

IMPORTANT! Sprijin pentru plata facturilor la energie.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA

Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale
Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

     Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul , exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

ATENȚIE!

 • Proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligaţia să înscrie sistemul de epurare în registrul autorităţii publice locale pentru evidenţa unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.
 • Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

     În conformitate cu respectiva hotărâre  privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, neînscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate de către persoanele fizice și juridice, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

30 octombrie 2022 este termenul limită pentru înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor  Uzate.

Formularele de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul Comunei Batrana se completează și se depun la sediul Primariei Comunei Batrana

Primăria Comunei Batrana


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [19.84 KB]

H O T A R A R E A NR. 34 /2022 privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023, in raza administrativ-teritoriala a comunei Batrana

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

Raportul Primarului și al Viceprimarului comunei Bătrâna pentru anul 2021

RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI BĂTRÂNA,
PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ
LA SFÂRȘITUL ANULUI 20121

La data raportului Comuna Bătrâna se afla pe un drum bun

HERCIU RADU – PRIMAR
Telefonul Primarului:
0726170224, 0755811327

Sumar :
1. Populatia localitatii
2. Asistenta sociala
3. Sanatate
4. Invatamant
5. Biblioteca comunala
6. Caminul cultural
7. Activitatea sanitar-veterinara
8. Infrastructura locala
9. Transport
10. Paza localitatii
11. Agricultura
12. Iluminatul public
13. Organigrama Primariei
14. Consiliul Local

RAPORTUL PRIMARULUI
Cu privire la starea economica şi sociala a localităţii Bătrana la finele anului 2021

STIMAŢI CETĂŢENI AI COMUNEI BATRINA,

     În conformitate cu OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , art. 155, alin. 3, litera a, primarul prezintă Consiliului Local un raport anual privind starea economica,sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriale,care se publica pe pagina de internet a UAT in conditiile legii. Autoritatea publică locală utilizează resurse umane, materiale şi financiare, astfel încât să contribuie permanent la eficientizarea sistemului administrativ şi îmbunătăţirea relaţiilor de administraţie, societate civilă şi contribuabili, în concordanţă cu cerinţele referitoare la procesul de integrare europeană. Autorităţile din administraţia publică locală trebuie să dea dovadă de profesionalism şi etică la cele mai ridicate standarde, să aibă transparenţă în actul administrativ, să fie flexibile şi adaptabile, conform cerinţelor individualizate ale cetăţenilor, precum şi să dea dovadă de responsabilitate faţă de cetăţeni şi comunitatea locală. Prezentul raport îl consider o obligaţie a primarului faţă de cetăţenii pe care îi reprezintă, nu numai pentru că aşa prevede legea, ci pentru că eu consider că fiecare membru al comunităţii în care trăieşte trebuie să aibă acces la informaţii şi să fie informat în legătură cu problemele şi realizările comunităţii, precum şi în legătură cu modul în care sunt gospodărite resursele umane şi financiare. Preocuparea principală a mea, a întregului aparat de specialitate din cadrul primăriei a fost în anul 2021 folosirea eficientă a bugetului local, folosire care să ducă la bunăstarea cetăţenilor din comuna, atragerea de investitori, repararea şi întreţinerea drumurilor comunale, în limita bugetului local, asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică locală, îmbunătăţirea serviciilor aparatului administrativ al primăriei, prin asigurarea condiţiilor şi climatului optim de lucru în cadrul primăriei, cât şi în relaţiile cu cetăţenii, beneficiarii direcţi de servicii. Este necesar să amintesc cetăţenilor comunei că anul 2021, din păcate, a stat sub semnul crizei datorate de visusul SARS COV 19, iar ritmul de dezvoltare a comunei noastre nu a fost cel pe care l- am dorit eu, precum şi dumneavoastră. În spiritul transparenţei şi al respectului pe care le datorez cetăţenilor din comună, voi încerca să sintetizez, în acest raport, principalele acţiuni întreprinse în anul 2021, în cadrul compartimentelor Primăriei comunei Batrana, pe domenii.

Populatia Localitatii

Populaţia localităţii la sfârşitul anului = 97 locuitori

 • Decese = 2
 • Naşteri = 0

     Numărul populaţiei a fost în continuă scădere la fel ca şi anii trecuţi. Din păcate tendinţa este de scădere şi în perioada imediat următoare. Depopularea este un fenomen care va avea urmări grave asupra dezvoltării în localitatea noastră.

Cauze ale depopulării :

 • Îmbătrânirea populaţiei
 • Lipsa locurilor de muncă în localitate sau în apropiere pentru tineri, care să stabilizeze tineretul aici.
 • Lipsa infrastructurii în localitate.(lipsă drum de acces spre centrul de comună;lipsa energiei electrice spre satele aparţinătoare:Piatra,Răchiţaua şi Faţa Roşie;lipsa apei potabile în perioadele de secetă ale anilor.)

În structură populaţia se prezintă astfel:

 • Sex Masculin = 52
 • Sex Feminin = 45

Functie de ocupatii:

 • Angajaţi = 10
 • Agricultori = 87

Asistenţă socială

În cursul anului 2021 nu au existat beneficiari ai Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat . Sumele cheltuite cu aceasta destinatie sunt următoarele :

 • pentru ajutor de încălzire : 0 lei
 • pentru ajutor social : se plateste de catre AJPIS Hunedoara 
 • pentru ajutor inmormantare: nu au fost cazuri

     Un numar de 5 persoane cu handicap accentuat şi grav au beneficiat de asistenţă ,dintre acestia un nr. de 5 au beneficiat de indemnizatie persoana cu handicap

 •  suma totală cheltuită pentru plata indemnizatiilor în anul 2021 este de 98.406 lei

CAPITOLUL III – SĂNĂTATE

     Pe raza comunei Bătrana nu este asigurată asistenţa medicală a locuitorilor, aceştia fiind nevoiţi să se deplaseze în comuna Dobra la o distanţă de 30 km unde funcţionează Cabinetele Medicale.

Învăţământ

     La nivelul comunei Bătrana ,începând cu anul 2002 s-au desfinţat şcolile din lipsa elevilor în satele Faţa Roşie şi Bătrana.În prezent nu mai funcţionează nici o şcoală în comuna Bătrana.

Biblioteca comunală

     În anul 2021, biblioteca comunală a funcţionat fără bibliotecar angajat, activitatea rezumându-se doar la strictul necesar pentru activitatea acesteia. Activitatea se desfasoara in condiţii bune,în spaţii corespuntătoare.În prezent există un număr de 2.490 volume cu o valoare de inventar de 253,8 lei.

Căminul Cultural

    La sfârşitul anului 2021 Căminul Cultural arată bine, din punct de vedere fizic.
Cu siguranţă mai este foarte mult de lucru la acesta, putem spune ca suntem în continuare pe un drum bun la acest capitol, căruia i-am acordat atenţia cuvenită, atenţie pe care o vom acorda în continuare.
     Activitatea culturala nu a putut ţine pasul cu înnoirile ce au avut loc. Cauzele le ştim cu toţii. Există alte tentaţii pentru tineri şi pentru celelate categorii de cetăţeni din localitate. Trăim epoca manelelor, epoca kitch-ului, bine promovate prin presa scrisa, prin televiziunile private, prin comereţ, chiar şi prin politică se duce o campanie împotriva culturii noastre, împotriva credinţei noastre, împotriva la tot ceea ce înseamnă tradiţie şi mai ales „român”.
     Pentru sustinerea activitatii culturale au fost cheltuite importante sume din bugetul local in decursul ultimilor ani.

Activitatea sanitar-veterinară

     Activitatea sanitar – veterinară la nivelul localităţii este asigurată prin intermediul cabinetului veterinar din comuna Dobra, condus de dr. Jurjuman Paul şi tehnician veterinar Dana Mihuţ.
     Este nevoie de înbunătăţirea activităţii sanitar veterinare la nivelul comunei în perioada care urmează.

Infrastructura locală

     Cu toate demersurile pe care le-am făcut la nivelul conducerii judeţului pentru comuna Bătrana s-a acordat sprijin în foarte mică măsură pentru dezvoltarea infrastructurii, motivându-se de fiecare dată de către factorii decizionali nerantabilitatea alocării de fonduri pentru un aşa număr restrâns de locuitori câţi mai numără comuna. Tot ce s-a inteprins la nivel de comună din acest punct de vedere,s-a făcut cu fonduri modeste fără a avea parte de fonduri speciale repartizate. Cu toate că preocupare pentru accesarea de fonduri a existat în ultimii ani dovadă fiind SF+PT-urile întocmite după cum urmează:

 • SF +PT Alimentare cu apă potabilă a satului Bătrîna efectuate în anii 2004-2006 în valoare de 28.000 lei,valoarea lucrării fiind estimată la 320.000 lei. In cursul anului 2010 Consiliul Judetean Hunedoara ne-a alocat suma de 200.000 lei pentru începerea lucrării.
 • SF Modernizare străzi în satul Bătrâna efectuat în anul 2007 în valoare de 5000 lei ,valoarea lucrării fiind estimată la 100.000 Euro si finalizata in anul 2015.
 • SF Modernizare DF Dobrişoara efectuat în anul 2007 pentru care urmează accesarea de fonduri necesare întocmirii PT şi implementării proiectului.
 • SF+PT Alimentare cu energie electrică a satelor Piatra,Răchiţaua şi Faţa Roşie efectuate în 2004 în valoare de 2.500.000 lei sistate odată cu privatizarea SC Electrica Banat SA şi pentru care se fac demersuri şi în prezent pentru a fi actualizate şi implementate la nivelul localităţiilor amintite mai sus.
 • Extindere alimenatre cu apa in valoare de 200.000 lei ,lucrare finalizata in anul 2015.
 •  SF+PT Modernizare DC 121 A Rachitaua-Fata Rosie in valoare de 119.000 lei ,valoarea lucrarii fiind estimata la 4.102.121 lei

Transport

     Nu avem asigurat transport in comuna Batrana.

Paza localitatii

     În anul 2021 paza localităţii a fost organizată aşa cum prevede Legea Nr.333/2003

Agricultura

     Din punct de vedere al categoriei de folosinţă terenurile agricole din localitate se prezinta astfel:

 •  teren arabil 95,03 ha
 •  paşuni 343,59 ha
 •  fâneţe 317,14 ha
 • teren cu constructii 10,20 ha
 • alte terenuri 131,96 ha
 • paduri 632,00 ha

Efectivele de animale la finele anului 2021 se prezentau astfel:

 • Bovine = 92
 • Cai = 6
 • Ovine = 315
 • Porci = 29
 • Pasari aprox = 340
 • Fam.albine = 110

     Productia vegetala a fost mica in 2021. Pentru agricultura comunei Bătrana anul 2021 a fost un an slab,ca mai toţi anii anteriori si inca odata s-a dovedit ca la Bătrana nu se poate trai doar din agricultura. Detinatorii de terenuri din comuna Bătrana se confrunta cu lipsa fortei de munca pentru ca populatia este imbatranita, lipsa pietei de desfacere si in special la animale , iar unde aceastea exista destul de vaga, preturile sunt descurajante pentru producatori.

     Alaturi de aceste aspecte, terenul slab productiv, fenomenele meteo, poluarea atmosferica, lipsa mijloacelor financiare si nu in ultimul rand mentalitatea detinatorilor, au fost alti factori care au dus la obtinerea unor rezultate slabe in agricultura comunei Bătrana.

     Singurele subvenţii care au venit la comuna Bătrana au fost cele pentru programul”FERMIERUL” – subvenţii pentru bovine si culturi de grau de toamnă şi pentru campania »Sprijin pe suprafaţă »

Iluminatul public

     S-au facut in continuare eforturi financiare pentru buna functionare a acestuia în anul 2021 in localitatea Bătrana.

Cheltuieli:

 •  energie = 4.911 lei

     Pentru data la care ne raportam, peste 95% din iluminatul public este in buna stare de functionare.
     Continuăm să sperăm că pentru perioada următoare vom găsi mai multă înţelegere la organele şi instituţiile judeţene astfel încât să putem beneficia de fondurile necesare dezvoltării infrastructurii chiar dacă numărul populaţiei este scăzut, singura soluţie pe care o vedem pentru revigorarea acestei zone.

Organigrama Primariei 2021

 1. Herciu Radu – primar
 2. Pascotesc Ciprian Sergiu – viceprimar
 3. Barb Camelia Cosmina – secretar general al comunei
 4. Post temporar vacant – consilier comp financiar
 5. Post vacant -consilier
 6. Post vacant – consilier achizitii publice
 7. Post vacant – referent asistenta sociala
 8. Costa Gheorghe – casier
 9. Dobra Marius Florin – referent – agent agricol
 10. Pătruţ Nica – guard

Consiliul Local

 1. Balint Radu Cornel
 2. Costa Radu
 3. Mihoc Gheorghe Robert
 4. Moldovan Cornel
 5. Pascotesc Ciprian Sergiu
 6. Pascotesc Viorel
 7. Paveloni Gheorghe
 8. Robanescu Mihai
 9. Vasiu Crinel Flavius

PRIMAR,
HERCIU RADU


RAPORT DE ACTIVITATE
ANUL 2021

VICEPRIMAR-PASCOTESC CIPRIAN SERGIU

     Domnule primar,doamna secretar,domnilor consilieri,dragi cetateni ai comunei Batrana;
     Raportul anual al alesilor locali reprezinta principalul instrument de informare referitor la modul de gestionare a problemelor localitatii, la modul in care autoritatile solutioneaza problemele din ce in ce mai complexe care stau in atentia administratiei publice locale.
     Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor comunei o imagine generala asupra activitatii noastre in anul care a trecut,asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale.
     In calitate de viceprimar imi desfasor activitatea in baza atributiilor stabilite prin dispozitiile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare,precum si a celorlalte acte normative in vigoare.
     Va rog sa-mi permiteti ca inainte de a incepe prezentarea activitatii desfasurate in anul 2021 sa mentionez ca am beneficiat din partea colectivului Primariei comunei Batrana de toata sustinerea necesara pentru a-mi rezolva sarcinile care mi-au revenit avand ca suport sprijinul constant si consistent al d-lui primar si al dumneavoastra,al membrilor Consiliului Local Batrana. Astfel,activitatea pe care am desfasurat-o reprezinta rodul muncii in echipa.
     In perioada la care facem referire am urmarit cu prioritate dezvoltarea socio-economica si cultural a comunei si in conformitate cu atributiile stabilite prin OUG 57/2019 si am raspuns alaturi de conducerea primariei de buna functionare a administratiei publice locale.
     Concret,in cazul in care domnul primar lipseste din unitate,verific si semnez toate documentele care imi sunt prezentate de compartimentele din cadrul primariei comunei Batrana.
     Atunci cand a fost necesar am fost delegat pentru corespondenta oficiala cu diferite institutii ale statului: Institutia Prefectului judetul Hunedoara ,Consiliul Judetean, Directia Judeteana pentru Agricultura,APIA si am participat la sedinte pe diverse teme privind activitatea primariilor.
     Am lucrat impreuna cu functionarii primariei pentru intocmirea diverselor rapoarte,situatii,statistici,solicitate de autoritatile administratiei publice judetene.
     Am verificat,prin compartimentele de specialitate,corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial. Am participat la controalele efectuate de catre urmatoarele comisii: Institutia Prefectului Judetul Hunedoara, Serviciul Judetean Hunedoara al Arhivelor Statului, Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor, Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta,etc.
     In calitatea mea de viceprimar am fost desemnat si am participat in cadrul urmatoarelor comisii:comisia locala de fond funciar,comisia pentru probleme de aparare la nivelul comunei Batrana, comisia de inventariere a bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Batrana,comisie de receptie a diferitelor lucrari.
     In perioada Sarbatorilor de Iarna ,impreuna cu domnul primar,am organizat la Caminul Cultural din satul Batrana o intalnire cu toti cetatenii pentru inmanarea de codouri cu ocazia Sfintelor Sarbatori.
     Am participat la adunari de lucru cu cetateni din comuna in vederea identificarii problemelor si a nevoilor la nivelul comunitatii.In ceea ce priveste serviciile sociale pentru protectia persoanelor cu handicap,a persoanelor varstnice,a familiei si a altor persoane aflate in nevoie am raspuns tuturor sesizarilor deplasandu-ma impreuna cu personalul angajat la locuintele persoanelor in cauza.
     In legatura cu protectia si refacerea mediului am coordonat actiunea de igienizare si salubrizare in comuna,intervenind cu buldoescavatorul din dotarea primariei.
     Am asigurat serviciul de permanenta in cazul situatiilor de urgenta aparute pe parcursul anului si am participat in cazul situatiilor de deszapeziri. Am asigurat solutionarea legala a cererilor si sesizarilor cetatenilor repartizate ori primite spre rezolvare, respectand deopotriva termenele legale de transmitere a raspunsurilor.
     In privinta activitatii din cadrul Consiliului Local am fost prezent la toate sedintele ordinare si extraordinare, am sustinut proiectele de hotarari initiate de domnul primar si am votat in favoarea acestora,fiind vorba de proiecte importante pentru comuna noastra si am condus sedintele comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local din care fac parte.
     Consider ca raportul este perfectibil si alaturi de propria mea analiza,observatiile si propunerile dumneavoastra ma vor ajuta sa imi perfectionez activitatea.
     In final vreau sa multumesc domnului primar pentru increderea si sprijinul acordate,aparatului de specialitate din cadrul Primariei comunei Batrana pentru munca depusa si membrilor Consiliului Local pentru ca impreuna am reusit sa ne desfasuram activitatea intr-un climat de calm,cooperare si respect reciproc.

Viceprimar,
Pascotesc Ciprian Sergiu

Anunț în legătură cu colectarea deșeurilor

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
Sediul:Com.Batrana,nr.55,jud.Hunedoara,tel 0755811327,0752348313
CUI 4521311,primariabatrana@gmail.com

Anunt

        In urma informatiilor primite de la operatorul economic Sc Brai Cata Srl va aducem la cunostinta ca in anul 2021 conform centralizatorului primit, s-au colectat un volum total de 13,39 tone deseuri din care 0,17 tone deseuri reciclabile.
Incepand cu anul 2022 obiectivul anual de deviere de la depozitare este de min.50% prin reciclare si 10% prin alte forme de valorificare conform OUG 136/2021.

Va multumim!

Primaria Comunei Batrana