Transparența decizionalăDispoziții de primar / Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local / Hotărâri ale Consiliului Local / Proces verbal al ședințelor Consiliului Local / Dezbatere publică /

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri.

Test Proiect de hotărâre a Consiliului Local

Acesta este un simplu test. Nu furnizează informații.

Proiecte de hotarare ale CL

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Bătrâna sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local.

HOTĂRÂREA Nr. 36/ 2022 Privind aprobarea NOTEI DE FUNDAMENTARE actualizată a Proiectului cu titlul ”Amenajare pistă pentru biciclete în comuna Batrana, județul Hunedoara”

R O M A N I A JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 36/ 2022 Privind aprobarea NOTEI DE FUNDAMENTARE actualizată a Proiectului cu titlul ”Amenajare pistă pentru biciclete în comuna Batrana, județul Hunedoara” Consiliul local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară din data de 29.09.2022. Având în vedere referatul de aprobare cu nr.89/29.09.2022 intocmit de catre primarul comunei Batrana din care rezulta necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotararii privind aprobarea NOTEI DE FUNDAMENTARE actualizată a Proiectului cu titlul ”Amenajare pistă pentru biciclete în comuna Batrana, județul Hunedoara” Tinand cont de proiectul de hotarare cu […]

Citește mai mult

Transparența decizionalăDispoziții de primar / Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local / Hotărâri ale Consiliului Local / Proces verbal al ședințelor Consiliului Local / Dezbatere publică /

Print Friendly, PDF & Email