Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri.

Proiecte de hotarare ale CL

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Bătrâna sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local.

HCL nr 25 din 2019

HCL nr 25 din 2019 privind aprobarea documentatiei tehnice SF indicatorilor tehnico economici si a devizului gereral pt Modernizare DC 121 A Rachitaua Fata Rosie

Citește mai mult

HCL nr 24 din 2019

HCL nr 24 din 2019 privind abrogarea HCL nr 16 din 2019 privind aprobarea modificării Regulamentului Serviciului de salubrizare al jud. Hunedoara in conformitate cu OUG 74 din 2018

Citește mai mult

HCL nr 23 din 2019

HCL nr 23 din 2019 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pt pajistile proprietarilor si detinatorilor legali ai com Batrana jud Hunedoara

Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email