Informații publice

BUGETUL LOCAL
documente de execuție bugetară

În acest spațiu sunt publicate toate documentele care prezintă în mod transparent cheltuirea banilor publici din bugetul local al comunei Bătrâna.

Bugetul local din toate sursele de venituri

Bugetul pe surse financiare / Situația plăților (execuția bugetară) / Situația drepturilor salariale potrivit legii precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

H O T A R A R E A Nr. 26/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRANA H O T A R A R E A Nr. 26/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana Consiliul local al comunei BĂTRANA judeţul Hunedoara Analizând referatul de aprobare cu nr.72/07.07.2021 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana; Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.26/07.07.2021 cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Tinand cont […]

Citește mai mult

H O T A R A R E A Nr. 19/2021 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRANA H O T A R A R E A Nr. 19/2021 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020 Consiliul local al comunei BĂTRANA judeţul Hunedoara Analizând referatul de aprobare cu nr.53/13.04.2019 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020. Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.19/13.04.2021 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Tinand […]

Citește mai mult

H O T A R A R E A Nr. 13 /2021  privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRANA H O T A R A R E A Nr. 13 /2021 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana Consiliul local al comunei BĂTRANA judeţul Hunedoara Analizând referatul de aprobare cu nr.40/06.04.2021 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana; Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.13/06.04.2021 cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Avand […]

Citește mai mult

H O T A R A R E A Nr. 11 /2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRANA H O T A R A R E A Nr. 11 /2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 Consiliul local al comunei BĂTRANA judeţul Hunedoara Avand in vedere referatul de aprobare nr.33/22.03.2021 cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 prezentat de primarul comunei Bătrana, d-l Herciu Radu . Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.11/22.03.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe […]

Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email