BIROUL ONLINE

Biroul-online / Programul de lucru și audiențe / Contact și petiții online / Actele necesare / Formulare online / Autorizări și documente de urbanism /  Stare civilă / Asistență socialăToate documentele de interes public 


ACCES LA MONITORUL OFICIAL LOCAL

Formulare online

Icon Biroul online
Aici puteți descărca formulare tipizate în format editabil sau printabil.

– [ Model 2006 ITL – 001] Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, datorat întemeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (doc) (pdf)

– [Model 2006 ITL – 003] Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice, datorat întemeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (doc) (pdf)

– [Model 2006 ITL – 005] Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor Persoane fizice / persoane juridice (doc) (pdf)

– [Model 2006 ITL – 007] Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă (doc) (pdf)

– [Anexa 8 Model 2006 ITL – 008] Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala, persoane fizice (doc) (pdf)

– [Model 2006 ITL – 010] Declaratie fiscala pentru pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice (doc) (pdf)

– [Model 2006 ITL – 011] Declaratie fiscala pentru pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul contribuabililor persoane juridice (doc) (pdf)

– [Model 2006 ITL 013] Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate (doc)(pdf)

– [Model 2006 ITL 014] Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (doc) (pdf)

– [Model 2006 ITL 015] Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala, persoane juridice (doc) (pdf)

– [Model ITL2010-104] Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri (doc) (pdf)

– [Anexa nr. 2 Model 2009 ITL 027] Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport (doc) (pdf)

– [Anexa nr. 36 Model 2009 ITL 061] Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă (doc) (pdf)

– [Anexa nr. 38 Model 2000 ITL 063] Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări (doc) (pdf)

– [Anexa nr. 40 Model 2009 ITL 065] Cerere pentru eliberarea autorizatiei privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu (doc) (pdf)

Biroul-online / Programul de lucru și audiențe / Contact și petiții online / Actele necesare / Formulare online / Autorizări și documente de urbanism /  Stare civilă / Asistență socialăToate documentele de interes public 


ACCES LA MONITORUL OFICIAL LOCAL

Print Friendly, PDF & Email