BIROUL ONLINE

Icon Biroul online

Nu sunteți nevoiţi să vă deplasați la sediul nostru!

Această pagină vă permite să accesați informaţii într-un mod eficient şi transparent, beneficiind de posibilitatea comunicării online cu serviciile publice din cadrul primăriei.

ADRESA NOASTRĂ:
sat Bătrâna, nr 55, comuna BĂTRÂNA, cod poștal 337070, județul Hunedoara
tel. 0752 348313, 0755 811327
e-mail: primariabatrana@gmail.com
www.primaria-batrina.ro

Accesați serviciile Biroului online, selectându-le din meniul de mai jos:

Print Friendly, PDF & Email