Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale.

Protecția datelor personale

Protecția datelor personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General Privind Protecţia Datelor) , vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:
– Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
– Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
– Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) (art.17)
– Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)
– Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
– Dreptul la opoziţie (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiți la Registratura Primăriei sau îl puteți descărca de pe site-ul instituței www.primaria-batrina.ro, din lista de mai jos.

Modelul de cerere

ADRESA NOASTRĂ:
sat Bătrâna, nr 55, comuna BĂTRÂNA, cod poștal 337070, județul Hunedoara
tel. 0752 348313, 0755 811327
e-mail: primariabatrana@gmail.com
www.primaria-batrina.ro

Print Friendly, PDF & Email