BIROUL ONLINE

Documente publice

Acest spațiu este destinat tuturor documentelor de interes public emise de Consiliul Local și Primăria Comunei Bătrâna.

Arhive

Vezi aici toate documentele de interes public emise de Consiliul Local și de Primăria Comunei Bătrâna

DISPOZIŢIA NR .30/2021 Privind constituirea comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta financiar-contabila a Primariei comunei Batrana,judetul Hunedoara

PRIMAR DISPOZIŢIA NR .30/2021 Privind constituirea comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta financiar-contabila a Primariei comunei Batrana,judetul Hunedoara Primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara; Avand in vedere referatul cu nr.113/01.11.2021 emis de compartimentul financiar contabil din care reiese necesitatea constituirii comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta financiar-contabila a Primariei comunei Batrana,judetul Hunedoara. In conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.2.alin.(1) si (2) lit.”c”, art.7,art.8 alin.(1),(2), art.9 alin.(2), art.10 alin.(1) art.27 alin.(1),art.41 pct.1 si 2 lit.”d”,art.42 alin.(1) si celelalte din Legea contabilitatii nr.82/1991,republicata, cu modificarile si completarile […]

Citește mai mult

DISPOZITIA nr.29/2021 privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii ” Lucrari de intretinere drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”si ” Reprofilare drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA PRIMAR DISPOZITIA nr.29/2021 privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii ” Lucrari de intretinere drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”si ” Reprofilare drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara” Primarul comunei Batrana ,judetul Hunedoara; Avand in vedere referatul compartimentului financiar contabil inregistrat sub numarul 111/28.10.2021 privind necesitatea numirii comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii” ” Lucrari de intretinere drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”si ” ” Reprofilare drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”. In conformitate cu prevederile CAP II ale HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor,cu modificarile si completarile […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 41 /2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL BATRANA HOTĂRÂREA NR. 41 /2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni Consiliul Local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 octombrie 2021; Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana ,dl Herciu Radu ,înregistrat la nr. 107/20.10.2021 prin care se propune alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni. Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.41/20.10.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni,initiat de primarul comunei Batrana ,dl Herciu Radu Avand in vedere raportul de […]

Citește mai mult

H O T A R A R E A Nr. 38/2021 privind modificarea HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRANA H O T A R A R E A Nr. 38/2021 privind modificarea HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana Consiliul Local al comunei Batrana; Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Batrana, cu nr.100/12.10.2021 la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana,intocmit de primarul comunei, d-l Herciu Radu. Tinand cont […]

Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email