BIROUL ONLINE

Documente publice

Acest spațiu este destinat tuturor documentelor de interes public emise de Consiliul Local și Primăria Comunei Bătrâna.

Arhive

Vezi aici toate documentele de interes public emise de Consiliul Local și de Primăria Comunei Bătrâna

H O T A R A R E A Nr. 28/2022 privind acordarea titlului de-“ Cetatean de onoare al comunei Batrana”, judetul Hunedoara, domnului Nistor Laurentiu

R O M A N I A JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E A Nr. 28/2022 privind acordarea titlului de-“ Cetatean de onoare al comunei Batrana”,judetul Hunedoara, domnului Nistor Laurentiu Consiliul Local al comunei BATRANA ,Judeţul Hunedoara Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Bătrana cu nr.66/24.06.2022 prin care se propune acordarea titlului de-“ Cetatean de onoare al comunei Batrana”,judetul Hunedoara, domnului Nistor Laurentiu. Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.28/24.06.2022 privind acordarea titlului de-“ Cetatean de onoare al comunei Batrana”,judetul Hunedoara, domnului Nistor Laurentiu,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA Nr. 27/ 2022 Privind aprobarea participării Comunei Batrana, județul Hunedoara, la „Programul Național de Redresare și Reziliență

R O M A N I A JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 27/ 2022 Privind aprobarea participării Comunei Batrana, județul Hunedoara, la „Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”, a Proiectului cu titlul ”Amenajare pistă pentru biciclete în comuna Batrana, județul Hunedoara” și a cheltuielilor pentru implementarea acestuia Consiliul local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în ședință extraordinară de indata din data de 27 iunie 2022. Analizând referatul de aprobare nr.64/24.06.2022 întocmit de către […]

Citește mai mult

R O M A N I A JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL HOTARÂREA Nr. 26 /2022 privind aprobarea cheltuielilor ce se efectuează din bugetul local pentru organizarea activităţii culturale ” Nedee padureneasca in comuna Batrana”, din 24 iulie 2022 Având în vedere referatul de aprobare cu nr.60 din 06.06. 2022 al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea cheltuielilor ce se efectuează din bugetul local pentru organizarea activităţii culturale” Nedee padureneasca in comuna Batrana”din 24 iulie 2022; Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.26/06.06.2022 privind aprobarea cheltuielilor ce se efectuează din bugetul local pentru organizarea activităţii […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA Nr.25/2022 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Batrana să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr.25/2022 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Batrana să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA modificarea Procedurii pentru facturarea utilizatorilor și a modului de facturare a cantităților transportate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor – C.M.I.D BÂRCEA MARE Consiliul Local al comunei Batrana întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 iunie 2022 Analizând Referatul de aprobare nr.59/02.06.2022 al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu din care reiese necesitatea aprobarii proiectului de hotarare privind acordarea unui mandat special […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA Nr.24/2022 Pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 -„Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” Lot 3 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr.24/2022 Pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 -„Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” Lot 3 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru” Consiliul Local al comunei Batrana ,întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 iunie 2022 Avand in vedere referatul de aprobare al primarului nr.54/18.05.2022 prin care se propune aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având […]

Citește mai mult

H O T A R A R E A Nr. 23/ 2022 privind aprobarea actualizarii Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2022

R O M A N I A JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E A Nr. 23/ 2022 privind aprobarea actualizarii Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2022 Consiliul Local al comunei BATRANA ,Judeţul Hunedoara Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Bătrana cu nr.53/16.05.2022 prin care se propune aprobarea actualizarii programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana,judetul Hunedoara pentru anul 2022. Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.23/16.05.2022 privind aprobarea actualizarii Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru […]

Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email