Anunț în legătură cu colectarea deșeurilor

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
Sediul:Com.Batrana,nr.55,jud.Hunedoara,tel 0755811327,0752348313
CUI 4521311,primariabatrana@gmail.com

Anunt

        In urma informatiilor primite de la operatorul economic Sc Brai Cata Srl va aducem la cunostinta ca in anul 2021 conform centralizatorului primit, s-au colectat un volum total de 13,39 tone deseuri din care 0,17 tone deseuri reciclabile.
Incepand cu anul 2022 obiectivul anual de deviere de la depozitare este de min.50% prin reciclare si 10% prin alte forme de valorificare conform OUG 136/2021.

Va multumim!

Primaria Comunei Batrana

IMPORTANT: ultima campanie de colectare a deșeurilor periculoase, din acest an

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
Sediul:Com.Batrana,nr.55,jud.Hunedoara,tel 0755811327,0752348313
CUI 4521311,primariabatrana@gmail.com

Brai-Cata lansează ultima campanie de colectare a deșeurilor periculoase, din acest an

Recipiente pentru ulei de motor și substanțe casnice de curățare sau înălbitori, cutii sau spray-uri de vopsea, sticle de ojă, baterii uzate și multe alte deșeuri catalogate periculoase vor putea fi predate gratuit operatorilor Brai-Cata, în cadrul celei de-a doua campanii de colectare organizată, în acest an, în zona 1 Brad, zona 2 Hațeg și zona 3 Centru, din județul Hunedoara.

În perioada campaniei, cetățenii din localitățile aflate în zonele 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru, aflate în programul de colectare al Brai-Cata vor putea depune deșeurile periculoase în containerele special amplasate, lângă sediul Primăriei, în localitățile rurale și în punctele de colectare stabilite din zonele urbane.

Programul colectărilor a fost stabilit funcție de fiecare zonă în parte, în perioada 6-8 decembrie, pentru zonele 1 Brad și 2 Hațeg și 1-15 decembrie, pentru zona 3 Centru, iar detalii suplimentare în privința tipurilor de deșeuri acceptate pot fi obținute la dispeceratul sucursalei Brai-Cata Hunedoara: 0254.267.233 sau prin e-mail la office.deva@braicata.ro. 

ZONA 3 CENTRU (1-15 DECEMBRIE)

7 decembrie

 • Călan (parcarea de vizavi de primărie);
 • Ilia (primărie)
 • Dobra (primărie)
 • Lăpugiu (primărie)
 • Bătrâna (primărie)
 • Vețel (primărie)
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [248.75 KB]

Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor locali în anul 2022

 1. BALINT Radu – consilier local
  declarația de avere / declarația de interese
 2. MIHOC Robert – consilier local
  declarația de avere / declarația deinterese
 3. MOLDOVAN Cornel – consilier local
  declarația de avere / declarația deinterese
 4. PASCOTESC Viorel – consilier local
  declarația de avere / declarația deinterese
 5. PASCOTESC Ciprian – viceprimarul comunei
  declarația de avere / declarația deinterese
 6. PAVELONI Gheorghe – consilier local
  declarația de avere / declarația deinterese
 7. ROBĂNESCU Mihai – consilier local
  declarația de avere / declarația deinterese
 8. VASIU Crinel Flavius – consilier local
  declarația de avere / declarația deinterese

H O T A R A R E A Nr.22/2022 Privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.22/2022
Privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana

Consiliul Local al comunei Batrana;

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Batrana, dl Herciu Radu, prin care se ia act de incetarea de drept, prin deces,a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.22/13.05.2022 privind constatarea incetarii de drept,prin deces,a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.52/16.05.2022 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.24/31.05.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
Luand in considerare prevederile art.56 alin 2 lit l din Regulamentul de Organizare si Functionare a consiliului local al comunei Batrana aprobat prin HCL nr.10/2021 precum si Referatul constatator cu nr.451/02.05.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei Batrana.
In temeiul prevederilor art.204 alin 2 lit l , alin 6 si alin .10 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza pevederilor art.129 alin 1, art.139 alin 1 ,art.196 alin 1 lit b ,art.197 alin 4 si alin 5,art.199 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare :

H O T A R A S T E :

Art.1.Consiliul Local al comunei Batrana ia act cu privire la incetarea de drept ,inainte de expirarea duratei normale, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu ales pe lista candidatilor Partidului National Liberal.
Art.2.Se declara vacant locul de consilier local al domnului Costa Radu in Consiliul Local Batrana ,acesta urmand a fi completat cu supleantul de pe lista Partidului National Liberal .
Art.3 .Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta ,in temeiul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,primarului comunei Batrana,secretarului general al comunei si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Batrana.

Batrana la 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0