HOTĂRÂREA Nr. 5/2021 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana, pentru trimestrul IV al anului 2020

HOTĂRÂREA Nr. 5/2021

privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana, pentru trimestrul IV al anului 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme

Deschide documentul aici

H O T Ă R Â R E A Nr. 4 /2021 privind reactualizarea unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul comunei Bătrâna

H O T Ă R Â R E A Nr. 4 /2021

privind reactualizarea unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul comunei Bătrana

Deschide documentul aici

DISPOZITIA DE PRIMAR NR. 8 /2021, privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila, secretarului general din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara

DISPOZITIA DE PRIMAR NR. 8 /2021, privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila, secretarului general din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

Deschide documentul aici

DISPOZITIA DE PRIMAR NR 6 /2021 De modificare a Dispozitiei nr.2/2021 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2021

DISPOZITIA DE PRIMAR NR 6 /2021, privind modificarea Dispozitiei nr.2/2021 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2021

Deschide documentul aici

 

DISPOZIŢIA DE PRIMAR NR.5/2021 privind modificarea raportului de serviciu prin promovare al d-nei Barb Camelia Cosmina

DISPOZIŢIA NR.5/2021, privind modificarea raportului de serviciu prin promovare al d-nei Barb Camelia Cosmina în funcţia publica de conducere de secretar general al comunei Batrana din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara

Deschide documentul aici