Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor

* Mai jos afișăm sub formă de listă (plus un sumar), numai documentele care necesită dezbatere publică. Pentru a citi documentele în întregime, dați clic pe titlul fiecăruia. Este posibil ca pentru unele dintre ele cetățenii să nu aibă nicio sugestie sau opinie.
Proiectele hotărârilor Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Proiecte de dispoziţii ale autorităţii executive (Primăria comunei)

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Dezbatere publică a problemelor care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale

Subiectul propus dezbaterii publice:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Scrieți opinia dumneavoastră aici

 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpurile marcate cu * sunt necesare.
Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.
Este posibil ca intrarea dvs. să fie vizibilă numai în secțiunea ”Opinii” după ce am examinat-o.
Ne rezervăm dreptul de a edita, șterge sau nu publica înregistrări.
(no entries yet)
Minutele și procesele verbale de ședință ale Consiliului Local (în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică).

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Publicații de căsătorie

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Anunțuri publice (anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)
Declarații de avere și de interese

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Transparența veniturilor salariale

Dispozitia de primar nr 7 din 2019

Dispozitia de primar nr 7 din 2019 privind constatarea stabilirii salariului de baza incepand cu luna ianuarie 2019 a d-lui Costa Gheorghe, casier in cadrul aparatului de specialitate al primarului com.Batrana, jud.Hunedoara Deschide documentul aici

Citește mai mult

Dispozitia de primar nr 6 din 2019

Dispozitia de primar nr 6 din 2019 privind constatarea stabilirii salariului de baza incepand cu luna ianuarie 2019 a d-lui Dobra Marius Florin, referent in cadrul aparatului de specialitate al primarului com.Batrana, jud.Hunedoara Deschide documentul aici

Citește mai mult

Dispozitia de primar nr 5 din 2019

Dispozitia de primar nr 5 din 2019 privind constatarea stabilirii salariului de baza incepand cu luna ianuarie 2019 a d-lui Pascotesc Ciprian Sergiu, consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului com.Batrana, jud.Hunedoara. Deschide documentul aici

Citește mai mult
Rapoarte și studii

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Toate documentele de interes public

DISPOZIŢIA NR. 14 /2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul autoritatilor administratiei publice locale ale comunei Batrana

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA PRIMAR DISPOZIŢIA NR. 14 /2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul autoritatilor administratiei publice locale ale comunei Batrana Primarul comunei Batrana; Avand in vedere referatul cu nr.35/23.03.2021 emis de secretarul general al comunei Batrana din care rezulta necesitatea emiterii unei dispozitii privind aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul autoritatii administratiei publice locale a comunei Batrana Având în vedere prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996, a Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, a Legii nr.544/2001 privind […]

Citește mai mult

D I S P O Z I T I A Nr . 13/2021 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrâna pentru data de 30 martie 2021 ora 11:00

R O M A N I A JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA PRIMAR D I S P O Z I T I A Nr . 13/2021 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrâna pentru data de 30 martie 2021 ora 11:00 Primarul comunei Bătrana, Judeţul Hunedoara; Avand in vedere referatul cu nr.34/23.03.2021 emis de compartimentul financiar contabil-juridic din care rezulta necesitatea emiterii dispozitiei privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrana pentru data de 30 martie 2021 ora 11 care va avea loc în sala de şedinte a Consiliului Local Bătrana ,cu participarea fizica […]

Citește mai mult

D I S P O Z I T I A Nr. 11 /2021

D I S P O Z I T I A Nr. 11 /2021 Privind reactualizarea Unitatii Locale de Sprijin pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul comunei Batrâna, judetul Hunedoara

Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email