Dezbatere publica privind Bugetul local de venituri si cheltuieli

ROMANIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÎNA
Sediul: sat Bătrîna, nr 55,
tel. 0752 348313, 0755 811327
, primariabatrana@gmail.com 

ANUNȚ
Privind dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectficării bugetului local de veniuri și cheltuieli al comunei Bătrîna pe anul 2015

Nr. 632/27.07.2015

Primăria comunei Bătrîna, județul Hunedoara a inițiat procedură de consultare publică, în coniformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu  privire la aprobarea rectificării bugetului local de venturi și cheltuieli al comunei Bătrîna pe anul 2015.

Proiectul poate fi consultat la sediul Primariei comunei Bătrîna, nr. 55, j udețul Hunedoara.

Etapa consultării publice are loc în perioada 28.07.2015 – 07.09,2015.  Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile și punctele de vedere la adresa de email:primariabatrana@gmail.com pana la data de 1.08.2015 sau pot înregistra adresele scrise la sediul Primăriei comunei Bătrîna din sat Bătrîna, nr.55, județul Hunedoara.

 Data 27.7.2015

Secretar
Barb Camelia

Anunt dezbatere publica 001