Hotarîrea Consiliului Local nr. 14/2017 privind stabilirea drepturilor salariale

Hotărîrea Consiliului Local nr. 14/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bătrîna.

(descarcă documentul)

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.