Pentru transformarea textelor în audio, trebuie să selectați textul cu mous-ul și apoi să dați clic pe simbolul difuzor care apare la sfârșitul textului selectat. Pentru mai multe opțiuni acționați simbolul din dreapta sus a ecranului   Click to listen highlighted text! Pentru transformarea textelor în audio, trebuie să selectați textul cu mous-ul și apoi să dați clic pe simbolul difuzor care apare la sfârșitul textului selectat. Pentru mai multe opțiuni acționați simbolul din dreapta sus a ecranului

INFORMAȚII PUBLICE la care puteți apela:

ANUNȚURI PUBLICE

Primar Radu Herciu

    Prin intermediul acestui website Primăria comunei Bătrâna vă pune la dispoziție toate informațiile publice de care aveți nevoie.
Sperăm ca astfel să comunicăm mai bine cu dumneavoastră pentru a putea să luăm împreună cele mai bune decizii.
Nu ezitați să ne contactați ori de câte ori aveți nevoie.
Primăria este la dispoziția cetățenilor.

Radu HERCIU
Primarul comunei Bătrâna

Articole recente

DOCUMENTE PUBLICATE RECENT

HOTĂRÂREA NR.15/2022 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna BATRANA să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA

ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.15/2022 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna BATRANA să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.G.D. Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L. Consiliul Local al comunei Batrana , reunit în şedinţa ordinara din data de 31 martie 2022 Având în vedere următoarele: -referatul […]

Citește mai mult

HOTARAREA NR. 14 /2022 privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana, pe intreaga durata a mandatului de ales local

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 14 /2022 privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana, pe intreaga durata a mandatului de ales local Consiliul local al comunei Batrana , judeţul Hunedoara; Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Batrana cu nr. 27/23.02.2022 , prin care se propune nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana pe intreaga durata a mandatului de ales local, în scopul îndeplinirii atribuţiilor evaluatorului, prevăzute de lege şi a respectării prevederilor […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 13/2022 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana, judetul Hunedoara

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATRANA HOTĂRÂREA NR. 13/2022 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana, judetul Hunedoara Consiliul Local al Comunei Batrana, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2022. Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.26/21.02.2022 cu privire la necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea structurii organizatorice a unitatii administrativ-teritoriale,prin aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara,intocmit de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.13/21.02.2022 privind aprobarea […]

Citește mai mult

H O T A R A R E A Nr. 11/2022 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana , pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022

ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA COMUNA BĂTRÂNA CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E A Nr. 11/2022 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana , pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022 Consiliul local al comunei Batrana Judeţul Hunedoara Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana, cu nr.23/din 07.02.2022 la proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana, pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.10/2022 privind aderarea comunei Batrana prin Consiliul Local Batrana la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATRANA HOTĂRÂREA NR.10/2022 privind aderarea comunei Batrana prin Consiliul Local Batrana la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara Consiliul local al comunei Batrana; Analizând referatul de aprobare cu nr.20/03.02.2022 privind aderarea Comunei Batrana prin Consiliul Local Batrana la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.10/03.02.2022 privind aderarea Comunei Batrana prin Consiliul Local Batrana la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara initiat […]

Citește mai mult

privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATRANA HOTĂRÂREA NR.9/2022 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara Consiliul local al comunei Batrana Analizând referatul de aprobare cu nr.17/28.01.2022 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara, prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.9/28.01.2022 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.8/2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATRANA HOTĂRÂREA NR.8/2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara Consiliul local al comunei Batrana; Analizând referatul de aprobare cu nr.16/25.01.2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.8/25.01.2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu Avand in vedere Hotararea nr.3/2021 a Adunarii Generale a Asociatiei Salvital Hunedoara si Statutul Asociatiei Salvital Hunedoara. Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.19/03.02.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum […]

Citește mai mult

”Pădurenii Hunedoarei sunt o comoară etnografică unică,
o arhivă de documente.”

ELENA SECOȘAN, etnograf

SUNTEM AICI

Print Friendly, PDF & Email