INFORMAȚII PUBLICE la care puteți apela:

ANUNȚURI PUBLICE

ANUNȚ: Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în Registrul Agricol

ANUNT Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele: între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică,...

Citește tot anunțul >>>

Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate      Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul , exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de...

Citește tot anunțul >>>
Primar Radu Herciu

    Prin intermediul acestui website Primăria comunei Bătrâna vă pune la dispoziție toate informațiile publice de care aveți nevoie.
Sperăm ca astfel să comunicăm mai bine cu dumneavoastră pentru a putea să luăm împreună cele mai bune decizii.
Nu ezitați să ne contactați ori de câte ori aveți nevoie.
Primăria este la dispoziția cetățenilor.

Radu HERCIU
Primarul comunei Bătrâna

raportul anual de activitate al primarului comunei bătrâna

Strategia de dezvoltare a comunei

Articole recente

DOCUMENTE PUBLICATE RECENT

R O M A N I A JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL HOTARÂREA Nr. 26 /2022 privind aprobarea cheltuielilor ce se efectuează din bugetul local pentru organizarea activităţii culturale ” Nedee padureneasca in comuna Batrana”, din 24 iulie 2022 Având în vedere referatul de aprobare cu nr.60 din 06.06. 2022 al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea cheltuielilor ce se efectuează din bugetul local pentru organizarea activităţii culturale” Nedee padureneasca in comuna Batrana”din 24 iulie 2022; Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.26/06.06.2022 privind aprobarea cheltuielilor ce se efectuează din bugetul local pentru organizarea activităţii […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA Nr.25/2022 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Batrana să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr.25/2022 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Batrana să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA modificarea Procedurii pentru facturarea utilizatorilor și a modului de facturare a cantităților transportate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor – C.M.I.D BÂRCEA MARE Consiliul Local al comunei Batrana întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 iunie 2022 Analizând Referatul de aprobare nr.59/02.06.2022 al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu din care reiese necesitatea aprobarii proiectului de hotarare privind acordarea unui mandat special […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA Nr.24/2022 Pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 -„Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” Lot 3 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr.24/2022 Pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 -„Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” Lot 3 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru” Consiliul Local al comunei Batrana ,întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 iunie 2022 Avand in vedere referatul de aprobare al primarului nr.54/18.05.2022 prin care se propune aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având […]

Citește mai mult

H O T A R A R E A Nr. 23/ 2022 privind aprobarea actualizarii Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2022

R O M A N I A JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E A Nr. 23/ 2022 privind aprobarea actualizarii Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2022 Consiliul Local al comunei BATRANA ,Judeţul Hunedoara Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Bătrana cu nr.53/16.05.2022 prin care se propune aprobarea actualizarii programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana,judetul Hunedoara pentru anul 2022. Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.23/16.05.2022 privind aprobarea actualizarii Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru […]

Citește mai mult

H O T A R A R E A Nr.22/2022 Privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E A Nr.22/2022 Privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana Consiliul Local al comunei Batrana; Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Batrana, dl Herciu Radu, prin care se ia act de incetarea de drept, prin deces,a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana; Tinand cont […]

Citește mai mult

H O T A R A R E A Nr. 21/2022 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRANA H O T A R A R E A Nr. 21/2022 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021 Consiliul local al comunei BĂTRANA judeţul Hunedoara Analizând referatul de aprobare cu nr.48/09.05.2022 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021. Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.21/09.05.2022 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021,initiat de primarul comunei Batrana, dl Herciu Radu. […]

Citește mai mult

”Pădurenii Hunedoarei sunt o comoară etnografică unică,
o arhivă de documente.”

ELENA SECOȘAN, etnograf

SUNTEM AICI

Print Friendly, PDF & Email