Pentru transformarea textelor în audio, trebuie să selectați textul cu mous-ul și apoi să dați clic pe simbolul difuzor care apare la sfârșitul textului selectat. Pentru mai multe opțiuni acționați simbolul din dreapta sus a ecranului   Click to listen highlighted text! Pentru transformarea textelor în audio, trebuie să selectați textul cu mous-ul și apoi să dați clic pe simbolul difuzor care apare la sfârșitul textului selectat. Pentru mai multe opțiuni acționați simbolul din dreapta sus a ecranului

INFORMAȚII PUBLICE la care puteți apela:

ANUNȚURI PUBLICE

Primar Radu Herciu

    Prin intermediul acestui website Primăria comunei Bătrâna vă pune la dispoziție toate informațiile publice de care aveți nevoie.
Sperăm ca astfel să comunicăm mai bine cu dumneavoastră pentru a putea să luăm împreună cele mai bune decizii.
Nu ezitați să ne contactați ori de câte ori aveți nevoie.
Primăria este la dispoziția cetățenilor.

Radu HERCIU
Primarul comunei Bătrâna

Articole recente

DOCUMENTE PUBLICATE RECENT

D I S P O Z I T I A Nr. 22 /2021 privind actualizarea comisiei pentru probleme de apărare numita la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara

R O M A N I A JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA PRIMAR D I S P O Z I T I A Nr. 22 /2021 privind actualizarea comisiei pentru probleme de apărare numita la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara Primarul comunei Bătrana,judeţul Hunedoara; Avand in vedere referatul cu nr.71/05.07.2021 intocmit de secretarul general al comunei precum si adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale judetul Hunedoara cu nr.508/HD/09.06.2021 ; Tinand cont de prevederile art. 41 alin.(2) din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi ale art.60 – 62 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 aprobate […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.25/2021 privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.25/2021 privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA Consiliul Local al Comunei Batrana, Judeţul Hunedoara, Examinand referatul de aprobare înregistrat sub nr.68/10.06.2021 prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu., prin intermediul căreia se propune asocierea Comunei Batrana, prin Consiliul Local, cu unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara în vederea constituirii unei asociații de dezvoltare intercomunitară. Tinand cont de proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Avand in vedere raportul de specialitate al secretarului general al comunei Batrana cu nr.69/14.06.2021 precum […]

Citește mai mult

H O T A R A R E A Nr. 23 /2021 privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

R O M A N I A JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL BATRANA   H O T A R A R E A Nr. 23 /2021 privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana Consiliul local al comunei B A T R A N A ,Judeţul Hunedoara; Analizând referatul de aprobare cu nr.63/28.05.2021 a primarului comunei Bătrâna, d-l Herciu Radu prin care se propune modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Batrana Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.23/28.05.2021 privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.22/2021 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,.

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.22/2021 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,. Consiliul Local al comunei Batrana; Având în vedere referatul de aprobare nr.62/21.05.2021 al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara. Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.22/21.05.2021 prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara,initiat de primarul […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 21/2021 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATRANA HOTĂRÂREA NR. 21/2021 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana, judetul Hunedoara Consiliul Local al Comunei Batrana, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2021 Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.58/06.05.2021 cu privire la necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea structurii organizatorice a unitatii administrativ-teritoriale,prin aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara,intocmit de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.21/06.05.2021 privind aprobarea […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 20/2021 privind aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Batrana

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 20/2021 privind aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Batrana Consiliul Local al comunei Batrana,judetul Hunedoara; Examinând referatul de aprobare al primarului comunei Batrana nr. 54 din 13.04.2021 prin care se propune aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local Batrana, motivat de necesitatea reglementării regimului juridic al iniţierii şi circulaţiei juridice a proiectelor de hotărâri, ce vor fi supuse dezbaterii şi aprobării autorităţii deliberative de la nivelul […]

Citește mai mult

H O T A R A R E A Nr. 19/2021 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRANA H O T A R A R E A Nr. 19/2021 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020 Consiliul local al comunei BĂTRANA judeţul Hunedoara Analizând referatul de aprobare cu nr.53/13.04.2019 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020. Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.19/13.04.2021 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Tinand […]

Citește mai mult

H O T A R A R E A Nr. 18/ 2021 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2021

R O M A N I A JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E A Nr. 18/ 2021 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2021 Consiliul Local al comunei BATRANA , Judeţul Hunedoara Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Bătrana cu nr.52/13.04.2021 prin care se propune aprobarea programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana,judetul Hunedoara pentru anul 2021. Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.18/13.04.2021 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2021,initiat […]

Citește mai mult

”Pădurenii Hunedoarei sunt o comoară etnografică unică,
o arhivă de documente.”

ELENA SECOȘAN, etnograf

SUNTEM AICI

Print Friendly, PDF & Email