Pentru transformarea textelor în audio, trebuie să selectați textul cu mous-ul și apoi să dați clic pe simbolul difuzor care apare la sfârșitul textului selectat. Pentru mai multe opțiuni acționați simbolul din dreapta sus a ecranului   Click to listen highlighted text! Pentru transformarea textelor în audio, trebuie să selectați textul cu mous-ul și apoi să dați clic pe simbolul difuzor care apare la sfârșitul textului selectat. Pentru mai multe opțiuni acționați simbolul din dreapta sus a ecranului

INFORMAȚII PUBLICE la care puteți apela:

ANUNȚURI PUBLICE

H O T A R A R E A NR. 16/2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 Consiliul local al comunei BĂTRANA, Judeţul Hunedoara

R O M A N I A JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BĂTRANA CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E A NR. 16/2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 Consiliul local al comunei BĂTRANA, Judeţul Hunedoara Analizând referatul de aprobare cu nr.35/22.03.2022 prezentat de primarul comunei Bătrana ,dl Herciu Radu cu privire la indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023. Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.16/22.03.2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.37/04.04.2022 al […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.10/2022 privind aderarea comunei Batrana prin Consiliul Local Batrana la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATRANA HOTĂRÂREA NR.10/2022 privind aderarea comunei Batrana prin Consiliul Local Batrana la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara Consiliul local al comunei Batrana; Analizând referatul de aprobare cu nr.20/03.02.2022 privind aderarea Comunei Batrana prin Consiliul Local Batrana la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.10/03.02.2022 privind aderarea Comunei Batrana prin Consiliul Local Batrana la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara initiat […]

Citește mai mult

privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATRANA HOTĂRÂREA NR.9/2022 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara Consiliul local al comunei Batrana Analizând referatul de aprobare cu nr.17/28.01.2022 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara, prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.9/28.01.2022 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Batrana si aprobarea delegarii […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.8/2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATRANA HOTĂRÂREA NR.8/2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara Consiliul local al comunei Batrana; Analizând referatul de aprobare cu nr.16/25.01.2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.8/25.01.2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu Avand in vedere Hotararea nr.3/2021 a Adunarii Generale a Asociatiei Salvital Hunedoara si Statutul Asociatiei Salvital Hunedoara. Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.19/03.02.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum […]

Citește mai mult

ANUNT PRIVIND INSCRIEREA CANDIDATILOR PENTRU PERSONALUL DE RECENSAMANT IN VEDEREA PRESTARII SERVICIILOR AFERENTE RECENSAMANTULUI POPULATIEI SI LOCUINTELOR RUNDA 2021 IN TERITORIU

ANUNT privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL 2021 în teritoriu PRIMĂRIA COMUNEI BATRANA ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU: Un număr de 1 recenzor pentru autorecenzarea asistată (ARA) plus 1 recenzor de rezerva din comuna BATRANA Un număr de 1 recenzor plus un recenzor de rezerva pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna BATRANA Un coordonator la nivel de UAT plus un coordonator de rezerva pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna BATRANA MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR: Participarea la instruirea […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 4/2022 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara, în anul 2022

ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNEI BATRÂNA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 4/2022 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara, în anul 2022 Consiliul Local al comunei Batrana întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2022. Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana nr. 6/11.01.2022 prin care se propune aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara,in anul 2022; Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.4/11.01.2022 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara, în anul 2022,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Avand in […]

Citește mai mult

D I S P O Z I Ţ I A nr. 1 / 2022 privind stabilirea indemnizaţiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2022

R O M A N I A JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA PRIMAR D I S P O Z I Ţ I A nr. 1 / 2022 privind stabilirea indemnizaţiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2022 Primarul Comunei Batrana,judetul Hunedoara; Avand in vedere referatul cu nr. 7/11.01.2022 intocmit de compartimentul de asistenta sociala al comunei Batrana prin care se propune emiterea unei dispozitii privind stabilirea indemnizaţiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2022 In conformitate cu prevederile art.38 alin 4 din Legea cadru privind […]

Citește mai mult
Primar Radu Herciu

    Prin intermediul acestui website Primăria comunei Bătrâna vă pune la dispoziție toate informațiile publice de care aveți nevoie.
Sperăm ca astfel să comunicăm mai bine cu dumneavoastră pentru a putea să luăm împreună cele mai bune decizii.
Nu ezitați să ne contactați ori de câte ori aveți nevoie.
Primăria este la dispoziția cetățenilor.

Radu HERCIU
Primarul comunei Bătrâna

Articole recente

DOCUMENTE PUBLICATE RECENT

H O T A R A R E A Nr.22/2022 Privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E A Nr.22/2022 Privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana Consiliul Local al comunei Batrana; Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Batrana, dl Herciu Radu, prin care se ia act de incetarea de drept, prin deces,a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana; Tinand cont […]

Citește mai mult

H O T A R A R E A Nr. 21/2022 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRANA H O T A R A R E A Nr. 21/2022 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021 Consiliul local al comunei BĂTRANA judeţul Hunedoara Analizând referatul de aprobare cu nr.48/09.05.2022 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021. Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.21/09.05.2022 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021,initiat de primarul comunei Batrana, dl Herciu Radu. […]

Citește mai mult

H O T Ă R Â R E A NR. 20 / 2022 Privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A NR. 20 / 2022 Privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022 Consiliul local al comunei Batrana, jud. Hunedoara; Avand în vedere referatul de aprobare nr. 45/20.04.2022 intocmit de primarul comunei Batrana din care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul […]

Citește mai mult

DISPOZIŢIA NR. 10/2022 Privind desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA PRIMAR DISPOZIŢIA NR. 10/2022 Privind desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara Primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara; Analizând referatul de specialitate cu nr. 56/27.05.2022 emis de secretarul general al comunei prin care se propune desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara. In conformitate cu prevederile art.6 din OG nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare. In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. e) ,art.196 alin (1) lit b,art.197 alin (4) si (5), art.199 alin […]

Citește mai mult

Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de – consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului financiar-contabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana

JUDETUL HUNEDOARA PRIMARIA COMUNEI BATRANA ANUNŢ Primăria comunei Batrana, judetul Hunedoara, cu sediul în sat Batrana, nr.55, anunţă organizarea în data de 17 iunie 2022 ora 11:00, a concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de – consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului financiar-contabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara,pe perioada nedeterminata, cu normă întreagă, de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână. Concursul consta in trei probe succesive: – Selectia dosarelor de inscriere; – Proba scrisa, care consta in redactarea unei lucrari; – Interviul , in cadrul careia se testeaza […]

Citește mai mult

”Pădurenii Hunedoarei sunt o comoară etnografică unică,
o arhivă de documente.”

ELENA SECOȘAN, etnograf

SUNTEM AICI

Print Friendly, PDF & Email