HCL nr 25 din 2019

HCL nr 25 din 2019 privind aprobarea documentatiei tehnice SF indicatorilor tehnico economici si a devizului gereral pt Modernizare DC 121 A Rachitaua Fata Rosie

HCL nr 25 din 2019 privind aprobarea doc tehnice SF indicatorilor tehnico economici si a devizului gereral pt Modernizare DC 121 A Rachitaua Fata Rosie

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.