Dezbaterea Regulamentului de salubrizare

ROMANIA
JUDEÈšUL HUNEDOARA
COMUNA BÄ‚TRÃŽNA
Sediul: sat Bătrîna, nr 55,
tel. 
7523 48313, 0755 81 1327, primariabatrana@gmail.com 

ANUNÈš
Privind dezbaterea publică a Regulamentului Serviciului de salubrizare
pentru județul Hunedoara

Primaria comunei Batrina a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu privire la prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Hunedoara care urmeaza a fi adoptat, ca urmare a implementarii Sistemului de Management Intergrat al Deseurilor in judetul Hunedoara.
Regulamentul poate fi consultat la sediul Primariei comunei Batrina, nr. 55, jud. Hunedoara sau pe site-ul www.adideseurihd.ro

Etapa consultarii publice are loc in perioada 20.07.2015 – 31.082015

Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabatrina@gmail.com pana la data de 31.07.2015 sau pot inregistra adresele scrise la sediul Primariei Batrina din sat Batrina, nr.55, jud. Hunedoara.

Data 20.07.2015

Primarul comunei Bătrîna
HERCIU Radu

Anunt regulament 001

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Dezbatere publică, Toate documentele publice.