ANUNȚ privind amenajamentul fondului forestier proprietate publică a Comunei Bătrâna,

Comuna Bătrâna, cu sediul în com. Bătrâna, sat Bătrâna, nr. 55, jud. Hunedoara, anunță elaborarea primei versiuni a planului ”Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a Comunei Bătrâna”, pe raza U.A.T. Bătrâna, județul Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare pentru obșinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul UPM Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25 de luni-joi între orele 08:00 – 16:00 și vineri între orele 08:00 – 14:00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Hunedoara, în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

Proces-Verbale ale conferinței 1 și 2

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

Dezbatere publica privind angajarea unui serviciu de asistenta juridica

ROMANIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÎNA
Sediul: sat Bătrîna, nr 55,
tel. 0752 348313, 0755 811327
, primariabatrana@gmail.com 

ANUNȚ
Privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii-asistență juridică cu o persoană fizică autorizată sau cu o persoană juridică, prin procedura negocierii directe în vederea reprezentării în instanță a Primăriei comunei Bătrîna, în litigiul aflat pe rolul instanței de judecată cu Vasiu Crinel Flavius și Bulgar Adrian Cornel.

Nr.666/30.07.2015

Primăria comunei Bătrina județul Hunedoara a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu privire la aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii-asistență juridică cu o persoană fizică autorizată sau cu o persoană juridică prin procedura negocierii directe în vederea reprezentării în instanță a Primăriei comunei Bătrîna, in litigiul aflat pe rolul instanței de judecată cu Vasiu Crinel Flavius și Bulgar Adrian Cornel.

Proiectul poate fi consultat sediul Primăriei comunei Bătrîna, nr. 55, județul Hunedoara.

Etapa consultării publice are loc în perioada 31.07.2015 – 11.09.2015. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile și punctele de vedere la adresa de email: primariabatrana@gmail.com până la data de 14.08.2015 sau pot înregistra adresele scrise la sediul Primăriei comunei Bătrîna din sat Bătrîna, nr. 55, județul Hunedoara.

Data 30.07.2015

Secretar,
Barb Camelia Cosmina

Anunt dezbatere publica 004

Dezbatere publica privind Bugetul local de venituri si cheltuieli

ROMANIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÎNA
Sediul: sat Bătrîna, nr 55,
tel. 0752 348313, 0755 811327
, primariabatrana@gmail.com 

ANUNȚ
Privind dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectficării bugetului local de veniuri și cheltuieli al comunei Bătrîna pe anul 2015

Nr. 632/27.07.2015

Primăria comunei Bătrîna, județul Hunedoara a inițiat procedură de consultare publică, în coniformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu  privire la aprobarea rectificării bugetului local de venturi și cheltuieli al comunei Bătrîna pe anul 2015.

Proiectul poate fi consultat la sediul Primariei comunei Bătrîna, nr. 55, j udețul Hunedoara.

Etapa consultării publice are loc în perioada 28.07.2015 – 07.09,2015.  Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile și punctele de vedere la adresa de email:primariabatrana@gmail.com pana la data de 1.08.2015 sau pot înregistra adresele scrise la sediul Primăriei comunei Bătrîna din sat Bătrîna, nr.55, județul Hunedoara.

 Data 27.7.2015

Secretar
Barb Camelia

Anunt dezbatere publica 001

 

Dezbatere privind Regulamentul de functionare a Consiliului Local

ROMANIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÎNA
Sediul: sat Bătrîna, nr 55,
tel. 0752 348313, 0755 811327
, primariabatrana@gmail.com 

ANUNȚ
Privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Bătrîna

 

Primaria comunei Bătrîna, județul Hunedoara a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr,52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Bătrîna.

Proiectul poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Bătrîna, nr.55, județul Hunedoara.

Etapa consultării publice are loc în perioada 28.07.2015 – 07.09.2015. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile și punctele de vedere la adresa de email: primariabatrana@gmail.com pana la data de 11 08.2015 sau pot înregistra adresele scrise la sediul primariei comunei Bătrîna din sat Bătrîna, nr.55, județul Hunedoara.

 Data 27.07.2015

Secretar,
Barb Camelia

Anunt dezbatere publica 003

Dezbaterea Regulamentului de salubrizare

ROMANIA
JUDEÈšUL HUNEDOARA
COMUNA BÄ‚TRÃŽNA
Sediul: sat Bătrîna, nr 55,
tel. 
7523 48313, 0755 81 1327, primariabatrana@gmail.com 

ANUNÈš
Privind dezbaterea publică a Regulamentului Serviciului de salubrizare
pentru județul Hunedoara

Primaria comunei Batrina a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu privire la prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Hunedoara care urmeaza a fi adoptat, ca urmare a implementarii Sistemului de Management Intergrat al Deseurilor in judetul Hunedoara.
Regulamentul poate fi consultat la sediul Primariei comunei Batrina, nr. 55, jud. Hunedoara sau pe site-ul www.adideseurihd.ro

Etapa consultarii publice are loc in perioada 20.07.2015 – 31.082015

Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabatrina@gmail.com pana la data de 31.07.2015 sau pot inregistra adresele scrise la sediul Primariei Batrina din sat Batrina, nr.55, jud. Hunedoara.

Data 20.07.2015

Primarul comunei Bătrîna
HERCIU Radu

Anunt regulament 001