Hotărârea Consiliului Local nr.2/2021

HOTARÂREA Nr. 2 /2021

privind mentinerea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana in anul 2021 la nivelul lunii decembrie 2020

Deschide documentul aici

Dispozitia nr 9 din 2020 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna batrana incepand cu luna ian 2020

Dispozitia nr 9 din 2020 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare ale pers adulte cu handicap grav din com batrana incepand cu luna ian 2020

Dispozitia nr 8 din 2020 privind constatarea stabilirii salariului de baza incepand cu luna ian 2020 al d-nei Patrut Nica, guard in cadrul aparatului de specialitate al comunei Batrana

Dispozitia nr 8 din 2020 privind constatarea stabilirii sal de baza incepand cu luna ian 2020 al d-nei Patrut Nica,guard in cadrul aparatului de spec al comunei Batrana

Dispozitia nr 7 din 2020 privind constatarea stabilirii salariului de baza incepand cu luna ian 2020 al d-lui Costa Gheorghe, casier in cadrul aparatului de spec al comunei Batrana

Dispozitia nr 7 din 2020 privind constatarea stabilirii sal de baza incepand cu luna ian 2020 al d-lui Costa Gheorghe,casier in cadrul aparatului de spec al comunei Batrana

Dispozitia nr 6 din 2020 privind constatarea stabilirii salariului de baza incepand cu luna ian 2020 al d-lui Dobra Marius Florin,referent superior in cadrul aparatului de spec al comunei Batrana

Dispozitia nr 6 din 2020 privind constatarea stabilirii sal de baza incepand cu luna ian 2020 al d-lui Dobra Marius Florin,referent superior in cadrul aparatului de spec al comunei Batrana

Dispozitia nr 5 din 2020 privind constatarea stabilirii salariului de baza incepand cu luna ian 2020 al d-lui Pascotesc Cirprian Sergiu,cons asistent in cadrul aparatului de spec al comunei Batrana

Dispozitia nr 5 din 2020 privind constatarea stabilirii sal de baza incepand cu luna ian 2020 al d-lui Pascotesc Cirprian Sergiu,cons asistent in cadrul aparatului de spec al comunei Batrana

Dispozitia nr 4 din 2020 privind constatarea stabilirii salariului de baza incepand cu luna ianuarie 2020 al d-nei Barb Camelia Cosmina, secretarul general al comunei Batrana

Dispozitia nr 4 din 2020 privind constatarea stabilirii sal de baza incepand cu luna ian 2020 al d-nei Barb Camelia Cosmina,secretarul general al comunei Batrana

Dispozitia nr.3 din 2020 mentinerea indemnizatiei lunare incepand cu luna ian 2020 la nivelul lunii dec 2019 pentru funcția de demnitate publica de viceprimar a dl Moldovan Cornel

Dispozitia nr.3 din 2020 mentinerea indemnizatiei lunare incepand cu luna ian 2020 la nivelul lunii dec 2019 pt fct de demnitate publica de viceprimar a dl Moldovan Cornel

Dispozitia nr.2 din 2020 privind mentinerea indemnizatiei lunare incepand cu luna ian 2020 la nivelul lunii dec 2019 pentru funcția de demnitate publica de primar a dl Herciu Radu

Dispozitia nr.2 din 2020 privind mentinerea indemnizatiei lunare incepand cu luna ian 2020 la nivelul lunii dec 2019 pt fct de demnitate publica de primar a dl Herciu Radu

HCL nr 2 din 2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de spec al primarului com Batrana

Anexa nr 1 la HCL nr 2 din 2020
HCL nr 2 din 2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si pers contractual din cadrul aparatului de spec al primarului com Batrana