Raportul anual de activitate al membrilor Consiliului Local pentru anul 2022