Declarații de avere și de interese ale demnitarilor locali în anul 2020

Declarații de avere și de interese ale demnitarilor locali în anul 2020

 1. HERCIU Radu – primarul comunei
  declarația de avere și de interese
 2. MOLDOVAN Cornel – viceprimarul comunei
  declarația de avere și de interese

Declarații de avere și de interese ale consilierilor locali în anul 2020

Declarații de avere și de interese ale consilierilor locali în anul 2020

 1. BISTRIAN Petru Dorel – consilier local
  declarația de avere și de interese
 2. COSTA Radu – consilier local
  declarația de avere și de interese
 3. HORGA Ioan – consilier local
  declarația de avere și de interese
 4. IENCI Mircea – consilier local
  declarația de avere și de interese
 5. MOLDOVAN Cornel – consilier local (viceprimarul comunei)
  declarația de avere și de interese
 6. MOLDOVAN Zamfir – consilier local
  declarația de avere și de interese
 7. PASCOTESC Viorel – consilier local
  declarația de avere și de interese
 8. PAVELONI Gheorghe – consilier local
  declarația de avere și de interese
 9. RUGINESCU Costică – consilier local
  declarația de avere și de interese

Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici în anul 2020

Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici în anul 2020

 1. BARB Camelia Cosmina – Secretarul General al UAT
  Declarația de avere și de interese
 2. DOBRA Marius Florin – Agent agricol
  Declarația de avere și de interese
 3. PASCOTESC Ciprian Sergiu – Consilier financiar
  Declarația de avere și de interese

Dispozitia nr. 12 din 2020 privind modificarea raportului de serviciu prin promovare cu caracter temporar in funcția publică de conducere de Secretar General al comunei Bătrâna a d-nei Barb Camelia Cosmina

Dispozitia nr. 12 din 2020 privind modificarea raportului de serviciu prin promovare cu caracter temporar in funcția publică de conducere de Secretar General al comunei Bătrâna a d-nei Barb Camelia Cosmina

HCL nr. 10 din 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni

HCL nr. 10 din 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni

HCL nr.9 din 2020 privind aprobarea valorificarii masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana in anul 2020

HCL nr.9 din 2020 privind aprobarea valorificarii masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana in anul 2020

HCL nr. 8 din 2020 privind reactualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Batrana

HCL nr. 8 din 2020 privind reactualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Batrana

HCL nr.7 din 2020 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol al com Batrana pe sem II -2019 si stabilirea masurilor pt eficientizarea acestei activitati

HCL 7 din 2020 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol al com Batrana pe sem II -2019 si stabilirea masurilor pt eficientizarea acestei activitati

HCL 6 din 2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Batrana pe anul 2020

HCL 6 din 2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Batrana pe anul 2020

Dispoziția de primar 13 din 2020 privind convocarea in sedinta ordinara a CL Batrana pentru data de 27 aprilie 2020 ora 11

DP 13 din 2020 privind convocarea in sedinta ordinara a CL Batrana pentru data de 27 aprilie 2020 ora 11