Hotarîrea Consiliului Local nr. 14/2017 privind stabilirea drepturilor salariale

Hotărîrea Consiliului Local nr. 14/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bătrîna.

(descarcă documentul)

RAPORT ANUAL DE EVALUARE PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

RAPORT ANUAL DE EVALUARE PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC CONFORM LEGII 544/2001

(descarcă documentul)

Raport de evaluare anuală a aplicării legii 52/2003

RAPORT ANUAL DE EVALUARE PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII 52/2003

(descarcă documentul)

Bugetul de venituri proprii pentru anul 2017

Bugetul de venituri proprii pentru anul 2017

Bugetul local pentru anul 2017 si estimări pentru anul 2018

Bugetul local pentru anul 2017 și estimări pentru anul 2018

(descarcă documentul)

Bilanțul la data de 30.06.2017

Bilanțul la data de 30.06.2017