INFORMAȚII PUBLICE la care puteți apela:

ANUNȚURI PUBLICE

ANUNȚ: Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în Registrul Agricol

ANUNT Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele: între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică,...

Citește tot anunțul >>>

Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate      Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul , exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de...

Citește tot anunțul >>>
Primar Radu Herciu

    Prin intermediul acestui website Primăria comunei Bătrâna vă pune la dispoziție toate informațiile publice de care aveți nevoie.
Sperăm ca astfel să comunicăm mai bine cu dumneavoastră pentru a putea să luăm împreună cele mai bune decizii.
Nu ezitați să ne contactați ori de câte ori aveți nevoie.
Primăria este la dispoziția cetățenilor.

Radu HERCIU
Primarul comunei Bătrâna

raportul anual de activitate al primarului comunei bătrâna

Strategia de dezvoltare a comunei

Articole recente

DOCUMENTE PUBLICATE RECENT

H O T A R A R E A Nr. 23 /2021 privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

R O M A N I A JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL BATRANA   H O T A R A R E A Nr. 23 /2021 privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana Consiliul local al comunei B A T R A N A ,Judeţul Hunedoara; Analizând referatul de aprobare cu nr.63/28.05.2021 a primarului comunei Bătrâna, d-l Herciu Radu prin care se propune modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Batrana Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.23/28.05.2021 privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.22/2021 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,.

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.22/2021 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,. Consiliul Local al comunei Batrana; Având în vedere referatul de aprobare nr.62/21.05.2021 al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara. Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.22/21.05.2021 prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara,initiat de primarul […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 21/2021 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATRANA HOTĂRÂREA NR. 21/2021 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana, judetul Hunedoara Consiliul Local al Comunei Batrana, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2021 Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.58/06.05.2021 cu privire la necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea structurii organizatorice a unitatii administrativ-teritoriale,prin aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara,intocmit de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.21/06.05.2021 privind aprobarea […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 20/2021 privind aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Batrana

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 20/2021 privind aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Batrana Consiliul Local al comunei Batrana,judetul Hunedoara; Examinând referatul de aprobare al primarului comunei Batrana nr. 54 din 13.04.2021 prin care se propune aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local Batrana, motivat de necesitatea reglementării regimului juridic al iniţierii şi circulaţiei juridice a proiectelor de hotărâri, ce vor fi supuse dezbaterii şi aprobării autorităţii deliberative de la nivelul […]

Citește mai mult

H O T A R A R E A Nr. 19/2021 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRANA H O T A R A R E A Nr. 19/2021 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020 Consiliul local al comunei BĂTRANA judeţul Hunedoara Analizând referatul de aprobare cu nr.53/13.04.2019 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020. Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.19/13.04.2021 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Tinand […]

Citește mai mult

H O T A R A R E A Nr. 18/ 2021 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2021

R O M A N I A JUDETUL HUNEDOARA COMUNA BATRANA CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E A Nr. 18/ 2021 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2021 Consiliul Local al comunei BATRANA , Judeţul Hunedoara Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Bătrana cu nr.52/13.04.2021 prin care se propune aprobarea programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana,judetul Hunedoara pentru anul 2021. Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.18/13.04.2021 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2021,initiat […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.17/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna

ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA COMUNA BĂTRÂNA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.17/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna Consiliul Local al comunei Batrana,judetul Hunedoara; Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.49/13.04.2021 al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu ,din care rezulta necesitatea aprobarii Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna. Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.17/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.55/16.04.2021 […]

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 16 /2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL BATRANA HOTĂRÂREA NR. 16 /2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni Consiliul Local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16 aprilie 2021; Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana ,dl Herciu Radu ,înregistrat la nr. 48/13.04.2021 prin care se propune alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni. Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.16/13.04.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. Avand in vedere raportul de specialitate […]

Citește mai mult

”Pădurenii Hunedoarei sunt o comoară etnografică unică,
o arhivă de documente.”

ELENA SECOȘAN, etnograf

SUNTEM AICI

Print Friendly, PDF & Email