BIROUL ONLINE

Documente publice

Acest spațiu este destinat tuturor documentelor de interes public emise de Consiliul Local și Primăria Comunei Bătrâna.

Arhive

Vezi aici toate documentele de interes public emise de Consiliul Local și de Primăria Comunei Bătrâna

Legea de reglementare a vanzarilor de terenuri

LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 Privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (la data 12-mar-2014 actul a fost promulgata de Decretul 262/2014) Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I:Unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan (la data 30-mai-2014 titlul I reglementat de Norme Metodologice din 2014) CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 Scopurile prezentei legi sunt: a)asigurarea securităţii alimentare, […]

Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email