Proiect de hotarâre privind achizitiile publice

ROMANIA
JUDEÈšUL HUNEDOARA
COMUNA BÄ‚TRÃŽNA
Sediul: sat Bătrîna, nr 55,
tel. 
7523 48313, 0755 81 1327, primariabatrana@gmail.com 

Nr. 633/27.072015

 ANUNȚ

Privind dezbaterea publică proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de   achiziții publice al comunei Bătrîna, judetul Hunedoara, pe anul 2015

 Primaria comunei Bătrîna, județul Hunedoara a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la aprobarea modificării Planului de achiziții publice al comunei Bătrîna, județul Hunedoara, pe anul 2015.

Proiectul poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Bătrîna, nr. 55, județul Hunedoara.

Etapa consultării publice are loc în perioada 28.07.2015 – 07.09.2015. Persoanele interesate pot trimte sesizările, observaÈ›iile È™i punctele de vedere la adresa de email: primariabatrana@gmail.com pana la data de 1.08.2015 sau pot înregistra adresele scrise la sediul primăriei comunei Bătrîna din sat Bătrîna, nr 55, judeÈ›ul  Hunedoara.

Data 27.07.2015

Secretar,
Barb Camelia

Anunt dezbatere publica 002