Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Cum solicitam informatii de interes public?

ROMANIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÎNA
Sediul: sat Bătrîna, nr 55
tel. 0
752 348 313, 0755 81 1327, e-mail: primariabatrana@gmail.com
www.primaria-batrina.ro

Compartimentul Informare și Relații Publice

Liberul acces la informatiile de interes public este reglementat conform Legii nr.544/12.10.2001 si 52/2003 

Informatiile de interes public se solicita prin completarea unei cereri care se adreseaza Primarului comunei.

Daca dupa maxim 30 de zile, solicitantul primeste raspuns negativ la cererea de informatii de interes public va adresa Primarului o reclamatie administrativa.

Daca dupa prima reclamatie administrativa, solicitantul nu primeste raspunsul in termen legal, solicitantul adreseaza Primarului a doua reclamatie administrativa

Cererile se pot preda personal la sediul Primariei, ori se expediaza prin posta sau prin posta electronica.

Print Friendly, PDF & Email